TOLERANCJA - PRELEKCJA - SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNICY
Przejdź do treści

Menu główne:

TOLERANCJA - PRELEKCJA

ARCHIWUM
 
16 listopada: Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii, ukazywanie ich skutków oraz wypracowywanie praktycznych wskazówek jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji
i nietolerancji. Dla każdego z nas Dzień Tolerancji powinien stać się okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych, szczególnie przedstawicieli innych kultur, religii czy regionów świata.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji proklamowany został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1996 roku, ale sama idea Dnia zrodziła się rok wcześniej, podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto "Deklarację zasad tolerancji". Napisano w niej m.in.: "Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju".
Zgodnie z duchem i literą Deklaracji, podstawy tolerancji stanowią:

• respektowanie cudzych praw i cudzej wolności,
• uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi,
• umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,
• otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie nieznanego,
• uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę.

„Tolerancja to idea, której dziś potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek dotąd. To ona uczy nas szacunku dla różnorodności kulturowej, różnych modeli życia i sposobów wyrażania naszego człowieczeństwa. (…) Tolerancja to nie bierna, cicha akceptacja odmienności, lecz zasadniczy warunek poszanowania podstawowych praw człowieka. To stałe zaangażowanie
w dialog, pomimo wszelkich trudności, przeszkód i braku zrozumienia. To wezwanie do przeciwstawienia się uprzedzeniom
i obecnym powszechnie stereotypom (…)” – pisze Dyrektor Generalna UNESCO w przesłaniu z okazji Dnia − „W czasach, kiedy brutalny ekstremizm upowszechnia idee nienawiści i nietolerancji, gdy ludzie cierpią prześladowania, wykluczenie
i dyskryminację na tle religijnym lub etnicznym, kiedy kryzys ekonomiczny potęguje różnice społeczne i ostracyzm wobec mniejszości, uchodźców, czy w ogóle obcych, musimy stać się rzecznikami innego dyskursu, innego przekazu – na rzecz tolerancji. Musimy z większa mocą przywołać lekcje
z przeszłości, przypominając, do czego prowadzą − postawa odrzucenia, rasizm, czy antysemityzm.”
W Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony był po raz pierwszy w 1996 roku.

Źródło: www.unesco.pl

A W NASZEJ SZKOLE …
A w naszej szkole także obchodziliśmy Światowy Dzień Tolerancji. Przed finałowym obchodem tego święta Samorząd Uczniowski przygotował okazjonalną gazetkę na szkolnym korytarzu oraz ogłosił konkurs plastyczny na wykonanie plakatu pt. „Każdy inny, ale wszyscy równi. Tolerancja”. Na finałowe obchody zostały zaproszone panie policjantki z Komendy Głównej Policji w Jeleniej Górze z wydziału prewencji do spraw nieletnich, które przeprowadziły          z dziećmi rozmowę na temat tolerancji oraz bezpieczeństwa. Opiekunka SU Edyta Smagacka wyświetliła prezentację multimedialną pt. „Tolerancja”,  w której dogłębnie i w bardzo przystępny sposób poruszyła istotę tego zagadnienia. Na koniec przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ogłosili wyniki konkursu plastycznego          a laureatów nagrodzili ciekawymi upominkami zakupionymi ze środków pozyskanych z przeprowadzonego wcześniej kiermaszu ciast          i ciasteczek.  Wśród zwycięzców znaleźli się : Szymon Rozum
z kl.IV, Krystian Paluch  z kl.IV, uczniowie z kl.III, Samanta   Szłapa z kl.IV.

Skany nagrodzonych prac:


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego