EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ - SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNICY
Przejdź do treści

Menu główne:

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

ARCHIWUM
W dniach 4 i 15 czerwca 2018 r.  w Szkole Podstawowej w Czernicy odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 8 uczniów z klasy IV  i 11 uczniów z klasy V. Egzamin składał się z dwóch części.

1. Część teoretyczna.

Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, z zasad przejazdu przez skrzyżowanie, z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

2. Część praktyczna

W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:
 • jazdę po łukach,
 • wykonywanie manewrów:
  • skręcanie w prawo
  • skręcanie w lewo
  • zawracanie
  • omijanie przeszkód
  • włączanie się do ruchu
  • zatrzymanie
 • upewnienie się o możliwości jazdy,
 • płynne ruszanie z miejsca,
 • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
 • jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami,
 • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego kartę rowerową  otrzyma 11 uczniów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego