100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI - SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNICY
Przejdź do treści

Menu główne:

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

ARCHIWUM
INFORMACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNICY DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

    Działania Szkoły Podstawowej w Czernicy realizowane w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w swoich założeniach miały upamiętnić setną rocznicę odzyskania w 1918 roku niepodległości przez Polskę, po 123 latach rozbiorów. Setna rocznica odzyskania niepodległości była także okazją do przybliżenia społeczności szkolnej 100-letniej historii państwa polskiego, jego dorobku w dziedzinach nauki,   kultury,  sztuki,  sportu,  literatury  oraz  przemian  gospodarczych,  politycznych i społecznych.
             Głównym celem działań edukacyjnych było nie tylko poznanie procesów i zmianzachodzących w Polsce w omawianym okresie z uwzględnieniem wielkich postaci stulecia, ale także budzenie poczucia szacunku do przeszłości, postaw patriotycznych, świadomości narodowej bez uprzedzeń co do tożsamości narodowej.
            Treści programu realizowane były  podczas godzin wychowawczych, lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, ogólnoszkolnych spotkań i akademii. Przy realizacji treści wykorzystano dostępną literaturę, czasopisma, filmy, informacje zawarte na stronie IPN oraz zaangażowanie uczniów do realizacji przedsięwzięć  związanych z  tematyką  100-lecia  niepodległości  Polski.
- 7 września 2018 roku –szkolny konkurs plastyczny na plakat ,,Niepodległa Polska” nawiązujący do akcji ,,Narodowe Czytanie”
- 10 września 2018 roku udział w akcji ,,Narodowe Czytanie”. W tym roku  akcja Narodowe Czytanie była ściśle związana z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też podczas tegorocznej edycji odczytywano fragmenty  książki Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie".  Przedwiośnie  to  ostatnia powieść  pisarza, która  została  opublikowana
w 1924 roku. Autor dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania
-13 września 2018 roku ,,rajd niepodległościowy”, któremu przyświecało hasło „Śladami tradycji lotniczych gminy Jeżów Sudecki”. Uczniowie odwiedzili wszystkie miejsca związane z tradycjami lotniczymi regionu oraz uczcili pamięć osób poległych w obronie ojczyzny. Trasa wiodła przez Czernicę i Płoszczynę w kierunku Góry Szybowcowej. Miejscem docelowym uczestników rajdu, które wieńczyło trud marszu, był krzyż upamiętniający poległych w obronie ojczyzny podczas II wojny światowej. Tam też uczniowie Szkoły Podstawowej w  Czernicy  zapalili  znicz,  który symbolicznie wyraził  ich pamięć i wdzięczność za wolną Polskę.

-22 października 2018 roku - udział Dyrektora Szkoły w spotkaniu z Kuratorem Dolnośląskim i dyrektorami dolnośląskich szkół na wspólnym śpiewaniu pieśni i piosenek patriotycznych „My pierwsza brygada…”. W programie znalazły się utwory legionowe, partyzanckie, solidarnościowe. Wspólne śpiewanie było formą okazania szacunku i oddania honorów wszystkim, dzięki którym żyjemy w Niepodległej.
-29 października 2018 roku - występ chóru szkolnego  ,, Czerniczanki” na scenie Filharmonii Dolnośląskiej. Koncert "Piękna nasza Polska cała" był okazją do uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. To właśnie utwory o charakterze patriotycznym znalazły się w repertuarze chóru,, Czerniczanki”. Można było usłyszeć, ale i śpiewać razemz wykonawcami, m.in. "Niepodległość", "Ojczyzna", "Przybyli ułani pod okienko", "Maszerują strzelcy", "Idzie żołnierz", "Pierwsza kadrowa", "Ułani, Ułani", "O, mój rozmarynie", "Białe róże", "Rota" i "Żeby Polska była Polską".
-9 listopada 2018 roku -apel okolicznościowy - montaż słowno muzyczny z okazji 100-lecia Niepodległości  Rzeczpospolitej Polskiej-udział Szkoły w akcji „Rekord dla Niepodległej” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.O symbolicznej godzinie 11.11 zorganizowano w Szkole wspólne śpiewanie czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”.
-10 listopada 2018 roku – zorganizowanie koncertu "Piękna nasza Polska cała"  dla mieszkańców wsi Czernica, Janówek i Chrośnica. W koncercie wystąpił  chór szkolny ,,Czerniczanki” , uczniowie Szkoły oraz zaproszony zespół Akolada. W programie znalazły się utwory legionowe, partyzanckie i solidarnościowe.
-16 listopada 2018 roku- koncert ,,Piękna nasza Polska cała"  dla mieszkańców wsi Dziwiszów.
-19 listopada 2018 roku- lekcja otwarta z języka polskiego ,,W sercach Niepodległa”. Uczniowie  m.in. metodą  asocjogramu prowadzili dyskusję o patriotyzmie, wysłuchali krótkiej historii Narodowego Święta Niepodległości -film IPN, obejrzeli wystawę nawiązującej do niepodległości Polski.    
                                                                                                        Joanna Cimosz-Nowak
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego